English  
Dobrodošli  
                   

BRAČ - otok kamena i kamenarstva, graditelja, klesara i kipara, poznat cijelom svijetu po svojim bogatim naslagama bijelih vapnenaca. Kvalitetu bračkog kamena prepoznali su još davno graditelji i umjetnici antike.Sva povijesna razdoblja i umjetnički stilovi u bračkom su kamenu pronalazili nezamjenjiv materijal za klesarstvo,graditeljstvo i kiparstvo.

PUČIŠĆA – srce kamenog Brača, žive sa kamenom,od kamena i za kamen. Pučišća zasigurno imaju najdužu kamenarsku tradiciju u Republici Hrvatskoj . Odavde su iznikli mnogi vrsni majstori i umjetnici poput Trifuna Bokanića, Ivana Puljizića, Branislava Deškovića, Valerija Michielija i drugih. Pučiško ¨VESELJE¨ raštrkalo se cijelim svijetom.
Tu se nalazi i Klesarska škola sa stoljetnom tradicijom, jedina u državi, koja aktivno surađuje sa srodnim školama Europe.

Pučišća najbolje dočaravaju stihovi bračkog pjesnika :

 
     

Na stini se je rodi
Sa stinon je reso
(...)
Od stine je cilu kuću
Sagrodi
Jer su njoj prazi
I zidi
U konobi saliži
Ploče na krovu
Jerule i koguli
U dvoru
Bucoli od gustirne
Bili od some stine
(...)
Če od stine stvori
Nikor ne bi izbroji
(...)
I tako
Stinon se uvik natezo
Stinon se zauvik svezo

Stjepan Pulišelić, BROČANIN I STINA